Kthime & nderrime

Kthimet & ndërrimet

Tek  PELINKU keni mundësi të ktheni ose ndërroni produktin tuaj brënda 7 ditëve nga momenti i kryerjes së porosisë.  Produktet që doni të ktheni ose ndërroni duhet të jenë në kutinë origjinale,  me paketimin dhe ambalazhimin e tyre, të mos jenë përdorur apo dëmtuar gjatë provës dhe tё shoqërohen me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit dhe faturën e blerjes.(kuponin tatimor)

Nese ky afat kalon,ndërrimi ose  rimbursimi për produktin e kthyer nuk do të jetë i mundur të  bëhet.

Hapat për ndërrimin e produktit:

1-      Kontaktotoni shërbimin e klientit. Kontaktin mund ta bëni me telefon,facebook,email,instadirect.

2-      Të ruhet kuponi tatimor dhe produkti të jetë I pa dëmtuar.

3-      Transporti paguhet nga klienti. Vlera e transportit është me vlerë te njejte me ate  që keni bërë porosinë. (Tansporti paguhet nga kompania vetëm në rastet kur produkti ka ardhur tek ju i dëmduar ose një product tjetër nga ai i cili është porositur.)

 

 

Hapat për kthimin e produktit:

 

1-      Kontaktoni shërbimin e klientit. Kontaktin mund ta bëni me telefon,facebook,email,instadirect.

2-      Të ruhet kuponi tatimor dhe produkti të jetë i pa dëmtuar.

3-      Plotësohet formulari i kthimit të produktit tek fatura e blerjes duke vendosur arsyen e kthimit dhe më pas niset produkti ne adresen tone:(Rr.5 Maji,Concord Center,Tiranë).

4-      Transporti paguhet nga klienti. Transporti është me vlerë  të njëjtë me transportin kur keni bërë porosinë.(Tansporti paguhet nga kompania vetëm në raste kur produkti ka ardhur tek ju i dëmtuar ose një product tjeter nga ai i cili është porositur.)

5-      Verifikohet produkti nga stafi jonë nëse janë përmbushur pikat e mësipërme dhe më pas bëhet rimbursimi nëpërmejt llogarisë tuaj bankare.